Posterlər

A3 ölçüdə 150 qr. təbaşirsiz kağız, bir tərəfli rəngli çap
Ölçü (mm) Tiraj (ədəd)
1 A3 300 x 435 500
2 A3 300 x 435 1000
3 A3 300 x 435 2000
4 A3 300 x 435 3000
5 A3 300 x 435 5000
6 A3 300 x 435 10000
A2 ölçüdə 150 qr. təbaşirsiz kağız, bir tərəfli rəngli çap
Ölçü (mm) Tiraj (ədəd)
1 A2 420 x 620 500
2 A2 420 x 620 1000
3 A2 420 x 620 2000
4 A2 420 x 620 3000
5 A2 420 x 620 5000
6 A2 420 x 620 10000