Kağız çantalar

A4 ölçüdə 250 qr. təbaşirli kağız, rəngli çap, laminasiya
Ölçü (mm) Tiraj (ədəd)
1 A4 210 x 290 100
2 A4 210 x 290 200
3 A4 210 x 290 300
4 A4 210 x 290 400
5 A4 210 x 290 500
6 A4 210 x 290 1000