Flayerlər

170 qr. kağız, iki tərəfli rəngli çap
Ölçü (mm) Tiraj (ədəd)
1 99 x 210 1000
2 99 x 210 2000
3 99 x 210 3000
4 99 x 210 5000
5 99 x 210 10000