Firma blankları

A4 ölçüdə firma blankları
Ölçü (mm) Tiraj (ədəd)
1 A4 210 x 297 1000
2 A4 210 x 297 2000
3 A4 210 x 297 3000
4 A4 210 x 297 5000